Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Polityką prywatności.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu — gdzie to zrobić? Poradnik

zgloszenie sprzedazy
Drukuj

Średnia ocena: 0.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Decydując się na sprzedaż swojego samochodu, musisz wywiązać się z kilku obowiązków. Jest to konieczne, jeśli chcesz uniknąć problemów. Dowiedz się, jakie formalności musisz dopełnić, aby sprzedać auto. Przekonaj się, gdzie trzeba zgłosić ten fakt oraz w jakim terminie. W poradniku znajdziesz garść najważniejszych informacji na ten temat, które z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – o tym musisz wiedzieć  

 
Każdy pojazd mechaniczny musi być zarejestrowany, bez względu na to, jak często jest używany. W przypadku sprzedaży zmiana właściciela musi zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od zawarcia transakcji. Jest to bardzo ważne, gdyż niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje karami finansowymi. Dlatego nie warto z tym zwlekać i najlepiej od razu po sprzedaży auta zgłosić ten fakt. Dzięki temu, że można to zrobić przez Internet, dopełnienie tej formalności nie powinno stanowić większego problemu. 
 
Obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu ciąży na dotychczasowym właścicielu. Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód ma kilku współwłaścicieli. Obecne przepisy prawa wymagają także od nabywcy zgłoszenia faktu, że nabył pojazd. Musi to zrobić w wydziale komunikacji np. przy okazji przerejestrowania auta. 
 
Pamiętaj! W takiej sytuacji możesz przygotować pisemne pełnomocnictwo dla jednej osoby. Dzięki niemu pozostali współwłaściciele nie będą musieli dokonywać zgłoszenia. 
 
Jak przygotować takie pełnomocnictwo? Niezbędne jest wniesienie opłaty skarbowej oraz sporządzenie dokumentu, w którym powinny się znaleźć następujące informacje: 
 • dane współwłaściciela upoważnionego do otrzymania pełnomocnictwa, 
 • marka i model pojazdu, 
 • data i miejsce sporządzenia dokumentu, 
 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa, 
 • numer rejestracyjny i VIN samochodu. 
Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej nie dotyczy sytuacji, gdy współwłaścicielem jest członek najbliższej rodziny.  
 

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu? Najważniejsze informacje dla kupujących i sprzedających 

 
W celu zgłoszenia sprzedaży lub nabycia samochodu trzeba udać się do wydziału komunikacji. Jak już wiesz, masz na to 30 dni od momentu zakupu pojazdu. Musisz pamiętać, że ten obowiązek dotyczy każdej zmiany wprowadzanej w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli więc ustanowiłeś współwłaściciela czy zmieniłeś adres zamieszkania, to musisz także to zgłosić. 
 
Zastanawiasz się, jak wywiązać się z tego obowiązku? Możesz to zrobić podczas wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie wygodniejsze i szybsze. 
 
W zgłoszeniu, bez względu na jego formę, należy zawrzeć najważniejsze informacje dotyczące: 
 • danych zbywcy – musisz opisać, kto jest dotychczasowym właścicielem pojazdu, 
 • dane nabywcy – niezbędne jest wskazanie, kto będzie nowym właścicielem, gdyż to na tę osobę przechodzą obowiązki, 
 • dane pojazdu – należy opisać samochód będący przedmiotem transakcji, aby urząd był w stanie go zidentyfikować. 
Pamiętaj! Jedyną sytuacją, gdy zgłoszenie zbycia pojazdu nie jest potrzebne to spadek. Jednak spadkobierca, który go otrzymał, musi zgłosić ten fakt. 
 
Dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji kupna-sprzedaży jest zawarta umowa. Może być ona skonstruowana w dowolnej formie, gdyż nie ma jednego odgórnie przyjętego wzoru. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zawierała ona kluczowe informacje, takie jak: 
 • dane obu stron transakcji (imiona i nazwiska, adresy, numery dokumentów tożsamości, a w przypadku osób prawnych także nazwę firmy, KRS, NIP, REGON, adres siedziby), 
 • datę i miejsce zawarcia, 
 • dane dotyczące pojazdu będącego przedmiotem transakcji, 
 • ustaloną cenę oraz warunki przekazania samochodu, 
 • oświadczenie kupującego dotyczące tego, że znany jest mu stan techniczny pojazdu, 
 • godzinę podpisania umowy oraz przekazania auta, 
 • własnoręczne podpisy obu stron. 
Umowa kupna-sprzedaży musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
Drugim niezbędnym krokiem jest wizyta w urzędzie skarbowym. Jest to obowiązek nabywcy, który musi opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. Na jego opłacenie ma on 14 dni. Wynosi on 2% wartości zakupionego pojazdu. Obowiązek zapłaty PCC nie dotyczy jednak transakcji, których dowodem jest wystawiona faktura, a więc zawieranych z przedsiębiorcą. Podatku nie muszą także płacić osoby, które sprowadziły pojazd z zagranicy, a umowa została zawarta poza Polską, a także nowi właściciele samochodów, których wartość nie przekracza 1000 zł.  
 
Pamiętaj! Jesteś zwolniony z obowiązku zapłaty podatku PCC także wtedy, gdy nabyłeś auto z salonu. 
 
Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do wydziału komunikacji. Jak już wiesz, nie musisz tego robić osobiście. Dokumenty, których potrzebujesz, aby zgłosić zbycie pojazdu, to m.in. umowa kupna-sprzedaży.  
 

O czym jeszcze pamiętać po sprzedaży samochodu? 

 
Dotychczasowy właściciel musi także wywiązać się z obowiązku poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku spowodowania kolizji czy wypadku przez nabywcę towarzystwo w pierwszej kolejności skieruje się do osoby widniejącej w polisie. Może to sprawić sprzedającemu wiele problemów.  
 
Na zgłoszenie sprzedaży auta dotychczasowy właściciel ma 14 dni od chwili zawarcia transakcji. Można to zrobić najczęściej poprzez stronę Internetową towarzystwa. Aby poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, należy podać następujące dane: 
 • dane osobowe obu stron transakcji, 
 • model i markę pojazdu, 
 • numer rejestracyjny samochodu, 
 • numer VIN, 
 • datę ważności polisy. 
Nowy właściciel, który przejmuje także polisę OC, może z niej korzystać aż do zakończenia umowy. W takiej sytuacji musi jednak liczyć się z możliwością rekalkulacji składki.  
 

Co powinno zawierać zgłoszenie sprzedaży samochodu?  

 
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest pisemnym oświadczeniem. Tak samo, jak w przypadku umowy kupna-sprzedaży nie ma jednego obowiązującego wzoru. W tym zakresie panuje więc duża swoboda. Oświadczenie można także przygotować samodzielnie. Jeśli chcesz to zrobić, to pamiętaj o tym, aby w tym dokumencie znalazły się następujące informacje: 
 • dane osobowe, adresy i numery PESEL zbywcy i nabywcy, 
 • numer VIN pojazdu, 
 • marka i model samochodu, 
 • numer rejestracyjny, 
 • dokument potwierdzający zawarcie transakcji (skan lub zdjęcie). 
Musisz także przygotować dokument tożsamości.  
 
Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, to zdecyduj się na zawiadomienie o sprzedaży pojazdu poprzez stronę Internetową gov.pl. Aby to zrobić, musisz mieć Profil Zaufany. Cały system jest intuicyjny, dlatego jego obsługa nie powinna Ci sprawić większych trudności.  
 

Dlaczego zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest tak ważne? 

 
Trzeba pamiętać o tym, że stroną odpowiedzialną za zawarcie transakcji kupna-sprzedaży jest zarówno sprzedający, jak i kupujący. Jeśli druga ze stron wywiąże się ze swoich obowiązków i przerejestruje samochód na siebie, a także zawrze nową umowę z ubezpieczycielem na swoje dane, to dotychczasowy właściciel nie musi się niczym martwić. Jeśli jednak to zaniedba, to dla sprzedającego może to się wiązać ze sporymi problemami. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy pojazd zostanie wykorzystany do przestępstwa lub spowoduje wypadek czy kolizję. Dotychczasowy właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a wyjaśnienie całej sytuacji może być kłopotliwe oraz czasochłonne. Jeśli jednak zgłosisz sprzedaż auta w wydziale komunikacji oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym, to nie będziesz musiał się tym martwić.  
 
Pamiętaj, że brak ubezpieczenia OC wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Jeśli więc Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zweryfikuje, że pojazd, którego według dokumentów jesteś właścicielem, nie ma ważnej polisy, to Ty możesz zostać obciążony karą finansową. Możesz się przed tym uchronić, zawiadamiając towarzystwo o sprzedaży auta tuż po zawarciu transakcji.  
 
Jeśli sprzedajesz pojazd, to masz 30 dnia na to, aby poinformować o tym fakcie wydział komunikacji. Musisz także pamiętać o zgłoszeniu się do ubezpieczyciela, aby przekazać mu tę informację. Jeśli wywiążesz się ze swoich obowiązków, unikniesz wielu problemów.  
Porównaj ceny OC AC w 7 minut
Google+FacebookPodziel się:

« Powrót do listy poradników