Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Polityką prywatności.

Ubezpieczenie OC - co musisz o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie OC dla auta Huidai
Drukuj

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla właścicieli zarejestrowanych pojazdów. Każdy kierowca raz do roku musi je kupić w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. Masz samochód? Przeczytaj dlaczego ubezpieczenie OC jest takie ważne i w jakim zakresie chroni Cię od konsekwencji zdarzeń spowodowanych na drodze.
Ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenie OC należy do pierwszej kategorii. Wszelkie regulacje prawne z nim związane (m. in. zakres ochrony ubezpieczeniowej, zasady zawierania i wypowiadania umowy, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Zakres ubezpieczenia OC


Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania osobom trzecim, poszkodowanym w wypadku drogowym przez ubezpieczonego kierowcę przechodzi na firmę ubezpieczeniową (do określonych w ustawie sum gwarancyjnych oraz pod warunkiem że okoliczności nie wskazują na możliwość wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.) Ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC


Po ostatniej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (2012) sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC wynoszą:
  1. 5 mln euro za szkody na osobie,
  2. 1 mln euro za szkody w mieniu.


Powyższe kwoty dotyczą jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych osób.
 

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC


Firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w pojeździe którego jest właścicielem (sprawca nie otrzyma z ubezpieczenia OC odszkodowania za straty jakich sam doznał na skutek spowodowanego zdarzenia). Ponadto, zakład ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają prawo zażądać od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania jeżeli sprawca:
  1. wyrządził szkodę umyślnie, był w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem (z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie ludzkiego życia lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa),
  4. zbiegł z miejsca wypadku.
 

Porównaj ceny OC AC w 7 minut
Google+FacebookPodziel się:

« Powrót do listy poradników