Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Polityką prywatności.

Zwrot składki ubezpieczenia OC - jak i kiedy?

Ubezpieczony samochód
Drukuj

Średnia ocena: 4.50

Dziękujemy za oddanie głosu.

Kierowco! Czy wiesz że masz prawo do zwrotu składki z polisy OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia w momencie, gdy ubezpieczyciel nie ponosi już ryzyka z tytułu zawartej z tobą umowy? Sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o zwrot składki i jakie są zasady naliczania takiego zwrotu.
Nie ma znaczenia w jakiej firmie ubezpieczeniowej wykupiłeś ubezpieczenie OC. Wszelkie kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej m. in. zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia, reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kiedy kierowcy przysługuje zwrot składki ubezpieczenia OC?


Po ostatniej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej przysługuje kierowcy w sytuacji:
  1. wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania jego trwałej i zupełnej utraty w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza np. gdy kierowca po wypadku drogowym decyduje się wyrejestrować uszkodzony samochód,
  2. odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC, gdy pojazd nie został zarejestrowany,
  3. rozwiązania umowy ubezpieczeniowej w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu (w przypadku sprzedaży auta), w takiej sytuacji zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje poprzedniemu właścicielowi samochodu,
  4. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem internetu i telefonu w terminie do 30 dni od jej zawarcia,
  5. wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu albo zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do stacji demontażu,
  6. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia wynikającego z tzw. klauzuli prolongacyjnej ( automatycznego odnowienia polisy)  – w takiej sytuacji przysługuje zwrot składki OC, ale z uwzględnieniem prawa do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony np. jeśli kierowca zawarł nieświadomie dwie umowy ubezpieczenia OC, o czym zorientował się dwa tygodnie później, gdy otrzymał informacje od ubezpieczyciela, to musi zapłacić firmie ubezpieczeniowej za ochronę w ciągu dwóch tygodni w trakcie których był ubezpieczony.)


Zasady przeliczania zwrotu składki


  1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC w przypadku rozwiązania umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia (bądź w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez firmę ubezpieczeniową wiadomości o rozwiązaniu umowy).
  2. Kierowcy przysługuje zwrot składki OC za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, a nie tak jak przed zmianą ustawy w 2012 roku, za każdy pełny miesiąc. Na czym polega różnica w sposobie naliczania zwrotu składki? Jeśli kierowca nie wykorzystał 85 dni ochrony ubezpieczeniowej, to obecnie odzyska zwrot za pełen okres, wcześniej natomiast otrzymałby zwrot tylko za pełne dwa miesiące tj. 61 dni.

Joanna Kubica
Porównaj ceny OC AC w 7 minut
Google+FacebookPodziel się:

« Powrót do listy poradników