Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Polityką prywatności.

Kupno samochodu z wadami ukrytymi — co zrobić?

kupno samochodu
Drukuj

Średnia ocena: 0.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Zakup samochodu to decyzja, do której trzeba się dobrze przygotować. Bardzo ważne jest sprawdzenie stanu technicznego, co pozwoli ocenić, czy nie ma w nim ukrytych usterek. Może jednak okazać się, że mimo dokładnych oględzin już po zakupie auta wyjdą na jaw wady, o których nie zostałeś poinformowany. Warto wiedzieć, jak się wtedy zachować. Dowiedz się, czy w takim przypadku mają zastosowanie zapisy zawarte w umowie czy ogólne przepisy prawa.

Czym jest wada ukryta samochodu? 

 
Wada ukryta samochodu to jego niesprawność lub ułomność, o której kupiec nie wiedział, a także nie miał możliwości jej dostrzeżenia podczas oględzin auta. Nie ma znaczenia, czy sprzedawca był jej świadomy czy też nie. Wady ukryte można podzielić na techniczne oraz prawne. Pierwsze z nich to wszelkie usterki oraz uszkodzenia, które zostaną odkryte już po zakupie auta. Natomiast wadami prawnymi są wszelkie problemy związane np. z prawem własności czy zajęciem komorniczym.  
 
Pamiętaj! Wadą ukrytą jest także to, gdy sprzedający poinformuje, że auto ma pewne właściwości, których w praktyce nie ma. Może to dotyczyć np. bezwypadkowości. Jeśli poprzedni właściciel twierdził, że samochód nigdy nie brał udziału w zdarzeniu drogowym, a okaże się, że to nieprawda, to traktuje się to jako wadę ukrytą.  
 

Rękojmia sprzedającego – na czym polega? 

 
Kodeks cywilny, a dokładniej art. 556, jasno określa, że to sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne lub prawne przedmiotu, który sprzedał. Jest to rękojmia i dotyczy ona zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Aby można było jej dochodzić, samochód musi być niezgodny z zawartą umową, czyli: 
 • nie mieć właściwości, o których informował sprzedający i przedstawiał na dowód próbkę lub wzór, 
 • nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności bądź przeznaczenia, 
 • nie nadawać się do celu, o którym informował kupujący, a sprzedający nie miał co do tego żadnych zastrzeżeń, 
 • zostać wydany w stanie niekompletnym.  
Pamiętaj, że rękojmia dotyczy także sytuacji, gdy przedmiot sprzedaży, czyli w tym przypadku samochód, ma wadę prawną, w wyniku której nie możesz swobodnie z niego korzystać.  
 

Zakup samochodu używanego a podstawowe pojęcia – to warto wiedzieć 

 
Przepisy prawa są nieco inne w zależności od tego, kim jest kupujący i sprzedający. W tym celu trzeba wyróżnić trzy sytuacje, gdy: 
 • sprzedawcą i kupującym jest konsument, 
 • sprzedawcą i kupującym jest przedsiębiorca, 
 • sprzedawca jest przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem. 
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w tym przypadku konsumentem jest osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub ma firmę, ale kupuje samochód na własny użytek.  Z kolei za przedsiębiorcę uznaje się osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową.  
 

Kupiłem samochód z wadami ukrytymi – kiedy sprzedawca nie odpowiada za to z tytułu rękojmi? 

 
Trzeba wiedzieć, że sprzedawca nie zawsze odpowiada za ukryte wady w samochodzie, który sprzedał. Zgodnie z art. 557 § kc. rękojmia nie obowiązuje wtedy, gdy kupujący wiedział o nich w chwili zakupu. W takim przypadku w zawieranej umowie kupna-sprzedaży muszą się znaleźć następujące zapiski: 
 • oświadczenie sprzedającego o tym, że nie ukrył żadnych wad auta, o których wiedział, 
 • oświadczenie kupującego, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego samochodu i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. 
Pamiętaj! W takiej sytuacji sprzedający musi udowodnić, że kupujący wiedział o konkretnej wadzie.  
 
Warto przyjrzeć się nieco bliżej sytuacji, gdy stroną sprzedającą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument, czyli osoba fizyczna. W takim przypadku właściciel firmy nie może wyłączyć prawa do rękojmi drugiej strony. Dodatkowo obowiązuje go przestrzeganie zapisów Ustawy o prawach konsumenta. To właśnie dlatego kupujący jest na uprzywilejowanej pozycji. Odpowiedzialność sprzedawcy jest absolutna, co oznacza, że nie może się z niej zwolnić.  
 
Pamiętaj! Jeśli stwierdzisz wadę w ciągu roku od momentu zakupu samochodu, to zgodnie z prawem uznaje się ją za taką, która istniała już w chwili transakcji, czyli była ukryta.  
 

Rękojmia w transakcjach między przedsiębiorcami – co trzeba wiedzieć? 

 
W sytuacji, gdy dwie strony umowy kupna-sprzedaży to przedsiębiorcy, istnieje możliwość wyłączenia prawa do rękojmi. Musi to być zgodne z wolą obu stron. Aby było to możliwe, w umowie musi znaleźć się zapis dotyczący tego, że zarówno sprzedający, jak i kupujący wspólnie ustalili, że odpowiedzialność tego pierwszego z tytułu rękojmi zostaje unieważniona.  
 
Pamiętaj! Taki zapis nie obowiązuje jednak wtedy, gdy sprzedający celowo ukrył wady przed kupującym. Strona poszkodowana musi udowodnić, że istniały one już w momencie zawierania umowy, a wiedza o nich nie została przekazana. 
 
Wyłączenie odpowiedzialności nie jest obowiązkowe. Jeśli w umowie nie zostanie zawarty stosowny zapis, to przedsiębiorca kupujący samochód ma takie same prawa, jak konsument.  
 

Jakie prawa przysługują kupującemu z tytułu rękojmi? 

 
Kupiłem uszkodzone auto – co robić w takiej sytuacji? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które borykają się z problemem ukrytych wad w samochodzie. Kupujący, który chce skorzystać z przysługującego mu prawa do rękojmi, może w takiej sytuacji żądać od sprzedającego: 
 • obniżenia ceny samochodu, 
 • rozwiązania umowy, 
 • usunięcia wad, 
 • wymiany na egzemplarz wolny od wad. 
Mimo przysługującego prawa trzeba mieć na uwadze, że te żądania podlegają ograniczeniom. Oznacza to, że w praktyce skorzystanie z konkretnego rozwiązania nie zawsze będzie możliwe. Dotyczy to głównie wymiany samochodu na taki, który jest pozbawiony wad. Takie żądanie jest zazwyczaj niemożliwe do zrealizowania. Można z niego skorzystać głównie w przypadku zakupu samochodu z salonu, gdyż wtedy wymiana na auto bez wad jest fizycznie możliwa. 
 
W praktyce kupujący najczęściej korzystają z możliwości obniżenia ceny lub odstąpienia od zawartej umowy. Przepisy prawa określają jednak, że to od konsumenta zależy, czego będzie żądał od sprzedawcy. Oznacza to, że jeśli zostanie mu zaproponowane usunięcia wad, to może żądać np. wymiany na nowy egzemplarz, chyba że doprowadzenie auta do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe lub wiąże się z dużymi kosztami. 
 
Pamiętaj! Złożone oświadczenie woli dotyczące wybranego sposobu skorzystania z prawa do rękojmi staje się zasadne, gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do niego w ciągu 14 dni.  
 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od daty zawarcia transakcji. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami kupujący ma na zgłoszenie odkrytej wady rok.  
 
Zakup samochodu z wadami ukrytymi to zawsze duży problem dla kupującego. Jest to kłopotliwe zwłaszcza wtedy, gdy ich usunięcie jest kosztowne, a korzystanie z auta jest utrudnione. Jednak w takim przypadku prawo stoi po stronie nabywcy, jeśli nie został o tych wadach poinformowany lub sam ich nie zauważył. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, to możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa rękojmi.  
Porównaj ceny OC AC w 7 minut
Google+FacebookPodziel się:

« Powrót do listy poradników